Vid behov av service - Ring oss på 040 - 365 180

Reparation ventilation

Många av oss vistas tyvärr i hus där luften inte uppfyller Boverkets krav på bra inomhusluft. Det beror oftast på att ventilationen, det vill säga luften, är ett mycket eftersatt område. Ventilation kräver energi för att fungera och energi kostar pengar. Idag finns dock effektiva ventilationssystem med värmeåtervinning som reducerar energikostnaderna kraftigt och gör det billigare att bo. På köpet får du dessutom en väsentligt förbättrad inomhusluft.

Kontakta oss

Luft-en färskvara

Luft är som mycket annat en färskvara. Den måste kontinuerligt vårdas med stor omsorg för att fungera bra. Har man rätt service mår både människor och luft bra. Vid utför service och reparation av ventilation. Med oss kan du sänka dina driftskostnader och samtidigt öka livslängden på din luftbehandlingsanläggning. Du får en ren och fin luft. En lönsam investering för både dig och miljön.

Vår verksamhet är centrerad kring ventilation och reparation av ventilation. Det innebär att vi har ett brett utbud av tjänster som bland annat omfattar:

 • Projektering
 • Installation
 • Injustering av luftflöden 
 • Styrning reglering och övervakning
 • Rengöring 
 • OVK – Obligatorisk ventilationskontroll

Vi har stor kompetens inom vårt område och vi har ett omfattande tjänste- och produktutbud där vi levererar både teknik och komponenter. Vi har också kompletta lösningar och paket för fungerande inomhusklimat. Vi ser ständigt över vårt sortiment och utökar vårt produktutbud fortlöpande. Vi vill vara en komplett leverantör av inomhusklimat. Bland de produkter vi säljer återfinns bland annat:

 • Spisfläktar
 • Spiskåpor 
 • Värmeåtervinningsaggreragat 
 • Rumsaggregat 
 • Luftvärmeaggregat 
 • frånluftsfläkt

Vi arbetar även med injustering och OVK-besiktningar.Vid injustering så fördelar vi luftmängden på ett korrekt sätt i byggnaden för att få balans mellan från -och tilluft. På så sätt får man en god miljö i vistelsezonen med bra luft och komfort. Vi är behöriga att utföra OVK- besiktningar och här kontrollerar vi hur olika ventilationssystem fungerar. Dessa kontroller sker regelbundet och med lite olika intervall beroende op vilken typ av ventilationssystem som finns installerat i fastigheten.

Förebyggande underhåll och energiförbrukning

Vi arbetar även med förebyggande underhåll och hjälper förvaltare, företagare och fastighetsägare att se över sin energiförbrukning. För många är detta en stor utgiftspost och man upplever även ofta att man har gjort allt som kan göras. Vanligt är även att man köper in dyr utrustning utan att först göra en ordentlig analys på vad man egentligen behöver. Vi hjälper er med allt detta.

För olika typer av reparation av ventilation är ni varmt välkomna att kontakta oss. Vi finns i Malmö, men verkar över hela Skåne.

AB I3AHCO Service

Reparation ventilation logo

Kontaktinformation

AB I3AHCO Service
Stenyxegatan 24
213 76 Malmö
040-365 180

Kontakt

Har du några frågor eller funderingar så tveka inte att kontakta oss här